Galerija | FISHING World DOO

Galerija

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.

 • Poseta kompaniji SPRO, oktobar 2018

U utorak, 16. oktobra, ekipa firme Fishing World je posetila kompaniju Spro u Holandiji. Domaćin sastanka je bio Perry van Hemert, Senior manager, sales and export. Imali smo priliku da vidimo novitete za 2019. godinu, a delić njihovog asortimana iz izložbenog prostora želimo da podelimo sa vama.